Публични покани и обяви

Една посока, много възможности „Фърст Онлайн Солюшънс“ ООД обявява Публична покана по реда на ПМС 160/01.07.2016 год. с предмет: „Доставка, монтаж и инсталиране на ново оборудване, необходимо за внедряване на производствена (процесова) иновация, представляващо ДМА и ДНА по три обособени позиции:

Обособена позиция 2: „Доставка на тестови устройства -Компютър – 6 броя, Тестово устройство Смартфон 1 – 2 броя, Тестово устройство Смартфон 2 – 2 броя, Тестово устройство Смартфон 3 – 2 броя, Тестово устройство Таблет 1 – 1 брой, Тестово устройство Таблет 2 – 1 брой, Тестово устройство Таблет 3 – 1 брой, Тестово устройство Таблет 4 – 1 брой, Тестово устройство Таблет 5 – 1 брой, Тестово устройство Смарт часовник 1 – 1 брой, Тестово устройство Смартфон 4 – 2 броя, Тестово устройство Смартфон 5 – 2 броя, Тестово устройство Смартфон 6 – 2 броя, Тестово устройство Смартфон 7 – 2 броя, Тестово устройство Смарт часовник 2 – 1 брой“ в рамките на проект № BG16RFOP002-1.001-0129 „Внедряване на иновативен модул за следене и разпределение на заетост в реално време към контролен панел за оптимизиране работата на две мобилни приложения, с цел разширяване на капацитета и увеличаване на пазарния дял на Фърст Онлайн Солюшънс ООД“.

Краен срок за подаване на оферти: 11.09.2017 год.

Необходими документи за кандидатстване


Една посока, много възможности „Фърст Онлайн Солюшънс“ ООД обявява Публична покана по реда на ПМС 160/01.07.2016 год. с предмет: „Доставка, монтаж и инсталиране на ново оборудване, необходимо за внедряване на производствена (процесова) иновация, представляващо ДМА и ДНА по три обособени позиции:
Обособена позиция 2: „Доставка на тестови устройства -Компютър – 6 броя, Тестово устройство Смартфон 1 – 2 броя, Тестово устройство Смартфон 2 – 2 броя, Тестово устройство Смартфон 3 – 2 броя, Тестово устройство Таблет 1 – 1 брой, Тестово устройство Таблет 2 – 1 брой, Тестово устройство Таблет 3 – 1 брой, Тестово устройство Таблет 4 – 1 брой, Тестово устройство Таблет 5 – 1 брой, Тестово устройство Смарт часовник 1 – 1 брой, Тестово устройство Смартфон 4 – 2 броя, Тестово устройство Смартфон 5 – 2 броя, Тестово устройство Смартфон 6 – 2 броя, Тестово устройство Смартфон 7 – 2 броя, Тестово устройство Смарт часовник 2 – 1 брой“
в рамките на проект № BG16RFOP002-1.001-0129 „Внедряване на иновативен модул за следене и разпределение на заетост в реално време към контролен панел за оптимизиране работата на две мобилни приложения, с цел разширяване на капацитета и увеличаване на пазарния дял на Фърст Онлайн Солюшънс ООД“.

Краен срок за подаване на оферти: 24.08.2017 год.

Необходими документи за кандидатстване


Една посока, много възможности Фърст Онлайн Солюшънс ООД обявява Публична покана по реда на ПМС 160/01.07.2016 г. с предмет „Доставка, монтаж и инсталиране на ново оборудване, необходимо за внедряване на производствена (процесова) иновация, представляващо ДМА и ДНА по три обособени позиции“:

Обособена позиция 1: „Доставка, монтаж и инсталиране на Сървър – 3 броя, Комутатори – 2 броя, Дисков масив 1 – 2 броя, Дисков масив 2 – 1 брой, Бекъп сървър – 1 брой, Сървърни шкафове – 3 броя, UPS – 3 броя“;

Обособена позиция 2: „Доставка на тестови устройства Компютър – 6 броя, Тестово устройство Смартфон 1 – 2 броя, Тестово устройство Смартфон 2 – 2 броя, Тестово устройство Смартфон 3 – 2 броя, Тестово устройство Смартфон 4 – 2 броя, Тестово устройство Смартфон 5 – 2 броя, Тестово устройство Смартфон 6 – 2 броя, Тестово устройство Смартфон 7 – 2 броя, Тестово устройство Таблет 1 – 1 брой, Тестово устройство Таблет 2 – 1 брой, Тестово устройство Таблет 3 – 1 брой, Тестово устройство Таблет 4 – 1 брой, Тестово устройство Таблет 5 – 1 брой, Тестово устройство Смарт часовник 1 – 1 брой, Тестово устройство Смарт часовник 2 – 1 брой“;

Обособена позиция 3: „Доставка, монтаж и инсталиране на Софтуер – 1 комплект“, в рамките на проект № BG16RFOP002-1.001-0129 „Внедряване на иновативен модул за следене и разпределение на заетост в реално време към контролен панел за оптимизиране работата на две мобилни приложения, с цел разширяване на капацитета и увеличаване на пазарния дял на Фърст Онлайн Солюшънс ООД“.

Краен срок за подаване на оферти: 03.07.2017 г.

Необходими документи за кандидатстване