Отдел Маркетинг

Be Creative, Stay Different, Be Devoted!


Нашите над 10 маркетинг магьосници изграждат и налагат креативни маркетинг и брандинг кампании, на пазарите на Великобритания и Австралия. Кампаниите ни включват създаване на лога, уеб дизайн, офлайн маркетинг, B2C (Business-to-Consumer) и B2B (Business-to-Business) маркетинг, PPC (Pay-per-click), печатни материали, директен маркетинг (включително и е-mail маркетинг) и още много други. Ние сме екип от отдадени професионалисти, винаги търсещи новаторски решения за всеки проблем, и уверени, че кампаниите ни ще бъдат изпълнени навреме и в рамките на зададения бюджет.

От нашите офиси за работа във Варна и Лондон излизат най-добрите идеи. Но за да може една идея да бъде наречена велика, тя първо трябва да е преминала всяко изпитание. Затова ние се стремим да подобряваме всичко, което правим и да постигаме резултати, които са дори по-добри, отколкото сме очаквали да бъдат. А и плюс това винаги се забавляваме, докато работим!

Можете да създадете маркетинг кампания, която да ни осигури нови клиенти? Или такава, която да възнагради лоялните към нашата търговска марка такива? Вие сте аналитична личност и искате да се наслаждавате на прогрес в работата си? Можете да ни направите по-добри, по-бързи и по-ефективни от конкуренцията? Тогава вероятно сте създаден за маркетинг.

PPC маркетинг

Имейл кампании

Социални медии

Брандинг

Успешни истории