Финанси

Dedicated Team of Professionals


С над 20 специалисти в областта на финансите и счетоводството, нашите клиенти и партньори са спокойни, че всички плащания се извършат навреме и в съгласие с изискванията на закона. Ние гарантираме сигурност и коректност на финансовите операции, качества с особено голяма важност при работата с пари. Нашите висококвалифицирани финансисти и счетоводители, работят с разнообразие от наши специализирани софтуерни продукти и външни счетоводни програми.

Ако притежавате комбинативно мислене, подчертан интерес към финансово-счетоводната дейност и желаете да работите в динамична и приятелска среда, финансовият отдел на First Online Solutions е точното място за Вас. Работата при нас дава възможност за израстване в професионален и личностен план. Тя е търсене и намиране на правилните решения в среда на екипност, откритост и толерантност.

Международни счетоводни и данъчни услуги

Планиране и оптимизиране на парични потоци

Кредит контрол и разплащания

Финансов контролинг

Успешни истории