First Online Solutions вече е

Fantastic services

Научи повече за възможностите за работа и партньорство, които предлагаме.

Тенденции на трудовия пазар в България през 2016

Тенденции на пазара на работа през 2016

КАКВИ АЛТЕРНАТИВИ ИМАТ МЛАДИТЕ ХОРА В ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА

В началото на всяка година всеки от нас прави равносметка на изминалата и планира как да продължи своето професионално и личностно развитие в бъдеще. Вероятно и на вас се е случвало да търсите информация в интернет, засягаща следните въпроси:

Какво се търси на пазара на труда?
Кои са най-ценените качества от работодателите?
Кои умения трябва да развием, за да бъдем още по-успешни?

ЕТО КАКВИ БЯХА ТЕНДЕНЦИИТЕ ПРЕЗ 2015

Изминалата година не ни изненада. Тенденцията за затруднено намиране на специалисти на пазара на труда (качествено и количествено), се запази относително същата. Освен това, проблем за работодателите се оказа и трудното намиране на кадри за масовите входни позиции – търговци и сътрудници в центровете за обслужване на клиенти (Call центрове).

Най-често срещаните проблеми са липсата на мотивация при младите хора и качеството на образование във висшите учебни заведения, което не винаги отговаря на изискванията на работодателите и не гарантира реализация след приключването му. България продължи да е с един от най-високите показатели по незаетост сред хората в трудоспособна възраст, като около 860 000 българи не учат и не са професионално реализирани, а около 300 000 от тях са младежи, отчете през изминалата година Българска стопанска камара.

Същевременно, все повече се разминават очакванията на работодателите и уменията, които младите специалисти придобиват в учебните заведения. Работодателите предпочитат да търсят потенциал, личностни качества и ценности, които да се впишат във фирмената култура, но това е свързано с отделянето на допълнителни средства за наставничество и обучение на работното място.

КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ПРЕЗ 2016

Очакванията през 2016 година са свързани с разрастване на компаниите в IT и BPO (Business Process Outsourcing) секторите – все повече компании поглеждат към страната ни като източник на работна сила с отлично владеене на английски и други европейски езици, а положителното е, че все повече от фирмите от BPO и IT секторите поглеждат към развитие извън столицата. В градове като Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново големи компании отвориха офиси, осигурявайки работа на стотици хора в сферата на обслужване на клиенти, продажби както и разработване на софтуер, обработка на бази данни и др. България беше включвана в няколко класации за топ страни за развиване на BPO бизнес. В класацията на Cushman & Wakefield страната ни е 3-та в света след Филипините и Виетнам.

Работа в Кол Център във Варна

Уменията, които ще продължат да се търсят, са в сферата на програмирането, владеене на чужди езици, както и инженерни умения във всички области.

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАНИЕТО

От години в българското образование се говори за повече практически опит, а и работодателите не веднъж повдигаха тази тема през изминалата година. Ценно ще бъде както за студентите, така и за компаниите, да се създаде платформа за по-тясно сътрудничество между учебните заведения и бизнеса, както и въвеждането на студентите в спецификата на работата по конкретни реални проекти още при следването и практическата им подготовка с актуално ноу-хау от представители на бизнеса.

Главната стъпка, която ние като компания правим в тази посока е активизиране на присъствието на работодателите в университетите чрез различни форми на сътрудничество. Един от най-ярките примери, че бизнесът работи в тази насока са Softuni, които основаха своята учебна платформа. Следващите стъпки са стажантски програми и участие в учебния процес, участие в сдружения за подпомагане на младежката заетост и използване на европейски програми за развитие на човешки ресурси. Важно условие за привличане на качествени кандидати е и положителният имидж на компанията, нейната устойчивост в динамична среда и качеството на предоставените продукти.

За First Online Solutions това означава да продължим с вътрешните програми за обучение и кариерно развитие с оказване на пълната подкрепа от страна на мениджърите и ръководството на компанията, както и постоянно актуализиране на нови позиции за работа и стаж.

От друга страна, изграждането на стабилен бранд от страна на работодателите е фактор, който ще има все по-силно значение за кандидатите при избора им на работа. Ние като компания успяхме през годините да изградим такъв бранд във Варна, а в момента работим усилено за изграждането на такъв и във Велико Търново. Очакваме и взаимодействието между бранша с държавните институции и учебните заведения да расте с все по-ускорено темпо.

КОИ СА НАЙ-ЦЕННИТЕ КАЧЕСТВА И КОИ УМЕНИЯ ТРЯБВА ДА РАЗВИЕМ

Чували ли сте за твърди и меки умения?

В бизнес средите съществува разбирането, че благодарение на „твърдите умения“ човек ще получи покана за интервю, но „меките умения“ са тези, които могат да му гарантират позицията.

Това означава човек да притежава „твърдите умения“, като математически способности, технически и механични умения, владеене на чужд език, придобити с години образование и професионален опит и необходими за запълване на позицията, но да разполага и с „меки умения“ като лидерство, работа в екип и вътрешна мотивация.

Идеалният кандидат притежава комбинация от твърди и меки умения. Повечето големи компании предпочитат кандидати владеещи чужд език, например, в комбинация с умение за правилно разпределение на времето и желание да бъдат обучени.

Меките умения са качества, личностни черти и социални умения, които всеки притежава в различна степен. Някои хора, например, се сприятеляват лесно, което се разглежда като ценно меко умение в света на продажбите. Други са изключително точни или в състояние да взимат рационални решения под натиск. Всичко това се счита за ценни меки умения.

Много експерти по заетостта силно препоръчват на търсещите работа да подобряват своите меки умения заедно с твърдите си, като например да продължат образованието си или да започнат специализирано обучение. Много от работодателите не са склонни да наемат технически квалифицирани кандидати, които обаче показват малка емоционална инвестиция в кариерата си или способност да работят добре в екип или при стресови условия.

Ето и нашите съвети

  • На първо място, изгответе план с какво точно искате да се занимавате, в коя сфера желаете да се развивате и как да постигнете това!
  • Следвайте този план, така ще бъдете целеустремени и мотивирани и това ще си проличи!
  • Развивайте своите „меки умения“ едновременно с „твърдите“ и със сигурност ще изпъкнете сред 100-те кандидати, с които се борите за една позиция и най-вероятно ще я получите.