First Online Solutions вече е

Fantastic services

Научи повече за възможностите за работа и партньорство, които предлагаме.

First Online Solutions във Велико Търново

First Online Solutions - Велико Търново

Нов офис в сътрудничество с Великотърновския университет

First Online Solutions отвори нов офис във Велико Търново и така в България те са вече четири. Това се случи в една от сградите на ректората на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методи”, където вече работят повече от 30 млади и амбициозни колеги, готови да израстват в компанията.

Събитието уважиха ректорът на университета проф. д-р  Бонджолов, главният секретар, инж. Олег Божанов, представители на кариерния център, както и деканите на филологическия и стопански факултети проф. д-р Иванова и доц. д-р Златева. От страна на компанията, приветствие и благодарности към всички, спомогнали това сътрудничество да е факт, изрази мениджърът на офиса – Богдан Пенков.

“Това е първата стъпка за нас в изграждането на силни и адекватни отношения между нуждите на бизнеса и образованието. При нас над 90% от колегите са настоящи студенти или вече завършили образованието си във ВТУ.”– допълни Богдан Пенков.

Само дни след откриването се проведе и обучение на тема – “Как да бъдем VIP кандидат на големите компании”. Такива обучения за развиване на практически умения у студентите са заложени като част от публично-частното партньорство между университета и компанията.

“Ние се стремим не само да разкриваме работни места и да предлагаме адекватна реализация на студентите, но и в същото време да им помагаме да бъдат по ценни кадри за компаниите, в които ще се развиват. Именно за това, планираме често да организираме безплатни обучения за студентите, а защо не и да се опитаме да добавим допълнителна стойност, като сътрудничим с университетското ръководство за доразвиване на учебните програми в качественото образование, което студентите тук получават.” – завърши г-н Пенков.

Към момента във Велико Търново функционират 4 отдела – Продажби, Клиенти, Оптимизация и Финанси, а плановете през следващата година са офисът да е разкриe общо 100 работни места.