First Online Solutions вече е

Fantastic services

Научи повече за възможностите за работа и партньорство, които предлагаме.

LinkedIn & Facebook в процеса на подбор на кандидати за работа?

Социалните мрежи при кандидатване на работа във Варна

До колко се използват социалните мрежи в процеса на подбор на персонал и с какво помагат на работодателите?

Все по-често получавам съобщения през LinkedIn акаунта си със запитвания за препоръка на потенциални служители или потенциални контакти. Все по-често работодатели използват социалните си контакти за намирането на подходящи кандидати за работа. Много организации, дори и във Варна, все повече използват социални мрежи за набиране на персонал. Отчетено е, че повече от три четвърти (77%) от организациите използват социалните мрежи. Този процент се е променил от 56% през 2011 г., а през 2008 година е бил едва 34%.

Защо организации използват социални мрежи за набиране на потенциални кандидати за работа?

Основната причина за това е способността да се наемат пасивни кандидати за работа, до които иначе не бихме успели да достигнем. Повече от половината организации не разполагат с достатъчно HR ресурс, за да достигнат до подходящите кадри за съответната позиция.

LinkedIn е сайтът, който най-често се използва за набиране на персонал. От тези организации, използващи социалните мрежи за набиране на персонал, 94% използват LinkedIn, последван от Facebook (54%) и Twitter (39%). По-малко от 10% от организациите използват други сайтове като Google+, YouTube, SHRM Connect, Pinterest и Foursquare.

Какви методи се използват за набиране на потенциални кандидати за работа с помощта на социалните мрежи?

 • Създава се интерес към работни места, като се публикува полезна информация
 • Инициира се дискусия по дадени въпроси
 • Създава се група или страница на организацията, за да се публикува информация за кариерни възможности

Какви работни нива се таргетират чрез социалните мрежи

 • Неуправленски позиции (87% от компаниите)
 • Управленски (директори, мениджъри) (80%)
 • Около половината (48%) от организациите се насочват към високи позиции с почасово заплащане
 • 41% високо управленски позиции (например, CEO, CFO).

LinkedIn (как бива използван от работодатели)

 • Търсене на кандидати
 • Контакт на кандидати
 • Следене за потенциалните кандидати
 • Проучване на кандидати с предварително интервю
 • Публикуване на работни места

Facebook (как бива използван от работодатели)

 • Промотиране на марката
 • Събиране на препоръки
 • Публикуване на работни места (социални работни места, партньорства във Facebook + работодатели, които споделят на техните собствени страници във FB)
 • Проучване на кандидати след интервю
 • Проучване на кандидати преди интервю

Twitter (как бива използван от работодатели)

 • Промотиране на марката
 • Публикуване на работни места
 • Събиране на препоръки
 • Контакт на потенциални кандидати
 • Проучване на кандидати

68% от компаниите предлагат „компенсация за препоръки“, за да получат конкурентно предимство при наемането. Наемането на кандидати, използвайки тези канали, е много по-ефективен метод и дава предимство на специалистите от HR.